آشنایی با مدارس تیزهوشان

وصیت نامه داریوش به خشایار شا
نویسنده : نیما - ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳۸٩

اینک که من از دنیا می روم بیست و پنج کشور جزء امپراتوری ایران است و در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم دیگر کشورها در ایران نیز دارای احترام هستند .

جانشین  من خشایار شاه باید مثل من در حفظ این کشورها بکوشد . و راه نگهداری این کشورها آن است که در امور داخلی آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم بشمارد . .

هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی نگمار و برای آنها همان مزیت دوست بودن کافی است.

همواره حامی کیش یزدان پرستی باش.اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه بخاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید

چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بگماری و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمایند نخواهی توانست آنها را به مجازات برسانی چون با تو دوست هستند و تو ناچاری رعایت دوستی بنمایی .امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر و هر چه فهم و عقل آنها بیشتر شود ، تو با اطمینان بیشتری می توانی سلطنت کنی .

همواره حامی کیش یزدان پرستی باش.اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه بخاطر داشته باش که هر کس باید آزاد باشد و از هر کیش که میل دارد پیروی نماید . بعد از اینکه

 

 

من زندگی را بدرود گفتم . بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که من خود فراهم کرده ام بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده ودر قبر بگذاراما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانی که میتوانی وارد قبر بشوی و تابوت سنگی   مرا در آنجا ببینی و بفهمی ، که من پدر تو پادشاه مقتدر بودم وبر بیست و پنج کشور سلطنت می کردم ، مردم و تو نیز مثل من خواهی مرد ، زیرا سرنوشت آدمی این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست وپنج کشورباشد،خواه یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقی نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست می آوری وارد قبر من بشوی و تابوت مرا ببینی ، غرور و خودخواهی بر تو غلبه نخواهد کرد ، اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی ، بگو قبر مرا مسدود نمایند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اینکه بتواند تابوت حاوی جسد تو را ببیند .

 

 

زنهار زنهار ، هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد . و رأی صادر نماید . زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد .

 

هرگز از آباد کردن دست بر ندار، زیرا که اگر از آباد کردن دست برداری کشور تو رو به ویرانی خواهد گذاشت زیرا این قاعده است که وقتی کشوری آباد نمی شود به طرف ویرانی می رود . در آباد کردن ، حفر قنات و احداث جاده و شهر سازی را در درجه اول قرار بده .

زنهار زنهار ،هرگز هم مدعی و هم قاضی نشو اگر از کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن ادعا را مورد رسیدگی قرار دهد  و رأی صادر نماید زیرا کسی که مدعی است اگر قاضی هم باشد ظلم خواهد کرد

عفو و سخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت بر جسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولی عفو باید موقعی بکار بیفتد که کسی نسبت به تو خطایی کرده باشد و اگر به دیگری خطایی کرده باشد و تو خطا را عفو کنی ظلم کرده ای زیرا حق دیگری را پایمال نموده ای


comment نظرات ()